Клиника предлагает ортез(брейс) NKN 555 на условиях проката. Подробности по тел. 34-36-50.