Клиника предлагает ортез NKN 555 на условиях проката! Подробности по тел.34-36-50.